Toyota in Mazda vstopata v poslovno in kapitalsko zavezništvo

Toyota Motor Corporation (Toyota) in Mazda Motor Corporation (Mazda) sta danes podpisali sporazum o poslovnem in kapitalskem zavezništvu s ciljem nadaljnje krepitve njunega trajnega partnerstva.

Današnji sporazum pomeni zavezo k pozitivnemu rezultatu dvoletnega sodelovanja in dogovorih med dvema podjetjema in je mejnik na poti nadaljnje krepitve in utrjevanja partnerstva na trajnosten način.

Podjetji sta izrecno sklenili: 1.) ustanoviti skupno podjetje za proizvodnjo vozil v Združenih državah, 2.) skupaj razvijati tehnologije za električna vozila, 3.) skupaj razvijati tehnologije, povezane z avtomobili, 4.) sodelovati pri naprednih tehnologijah za varnost ter 5.) širiti ponudbo komplementarnih proizvodov.

Poleg tega sta Toyota in Mazda hkrati s ciljem napredovanja in krepitve njunega dolgoročnega sodelovanja sklenili dogovor o kapitalski povezavi, ki ohranja neodvisnost in enakopravnost obeh podjetij. Pri povezavi kapitala sta se podjetji dogovorili, da bo Toyota s pomočjo dodelitve tretji stranki vpisala in kupila delnice, ki jih bo na novo izdala Mazda, obenem pa bo Mazda v enakem obsegu vrednosti s pomočjo dodelitve tretji stranki vpisala in kupila delnice, ki jih bo iz svojega fonda delnic sprostila Toyota. Vrednost delnic, ki jih bosta obe podjetji kupili, bo enaka.

Predsednik Toyote Akio Toyoda je ob sklenitvi sporazuma izjavil: “Največji dosežek našega partnerstva z Mazdo je, da smo našli partnerja, ki so mu avtomobili zares pri srcu. Obenem je partnerstvo podžgalo Toyotin tekmovalni duh, povečala se je naša želja, da nas Mazda ne bi prehitela. V tem partnerstvu bodo sodelovali tisti, ki so najbolj strastno predani avtomobilom, da bi izdelovali še boljše avtomobile. Je tudi uresničitev naše želje, da avtomobili nikoli ne bi postali samo potrošna dobrina.”

Predsednik in izvršni direktor Mazde Masamiči Kogai je izjavil: “Ničesar ne bi bil bolj vesel, kot če nam bo uspelo s to zvezo vliti dodatno energijo avtomobilski industriji in ustvariti več avtomobilskih navdušencev ob povezavi dveh tako tekmovalnih duhov, ki bosta spodbujala drug drugega, kar bo privedlo do inovacij in pospeševanja talenta ter napredek vodilnih.”

Avtomobilska industrija se sooča z velikimi izzivi, vključno s strožjimi okoljskimi in varnostnimi predpisi za nova vozila ter vstopom tekmecev iz drugih industrijskih panog, pa tudi z vse pestrejšimi podjetji, povezanimi z mobilnostjo. Z mislijo na prihodnost avtomobilske panoge Toyota in Mazda poleg vzvodov svojih posamičnih sposobnosti, da bi še izpopolnili svoje tehnologije in utrdili poslovne temelje, načrtujeta poglobitev sodelovanja in doseganje trajnostne rasti v partnerstvu, da se bosta lahko soočili s perečimi izzivi in jih obvladali.

13. maja 2015 sta Toyota in Mazda sklenili sporazum o trajnem partnerstvu, ki bo koristil obema podjetjema v takšni obliki, da bosta spodbudili vire obeh podjetij in dopolnjevali izdelke in tehnologije druga druge v smeri proizvodnje privlačnejših avtomobilov. Od tega datuma naprej podjetji na osnovi načela gradnje enakopravnih in koristnih dolgoročnih odnosov sporazumno raziskujeta različna področja sodelovanja.

Srednje- do dolgoročno bosta podjetji gradili koristne odnose, ki spoštujejo avtonomijo in neodvisnost obeh strani in na dogovorjenih skupnih projektih delali za skupen uspeh. Pospeševali in izpopolnjevali bosta dvostransko sodelovanje dolgoročnih partnerjev s ciljem ustvariti nove vrste vrednot za prihodnjo mobilnost in pri tem s preseganjem pričakovanj strank prispevali k razvoju trajnostno naravnane družbe.

Podrobnosti sporazuma o poslovnem zavezništvu

1) Ustanovitev skupnega podjetja za proizvodnjo vozil v ZDA

Kot del novega zavezništva sta se Toyota in Mazda sporazumeli o raziskavi možnosti ustanovitve skupnega podjetja v ZDA z enakimi ustanovnimi deleži. Tovarna bi imela ocenjeno letno proizvodno kapaciteto približno 300.000 enot. Dokler je postopek pridobivanja soglasij in dovoljenj v teku pri ustreznih vladnih ustanovah, bosta podjetji proučili podrobne načrte s ciljem začetka delovanja nove tovarne v letu 2021. Tovarna bo zahtevala vložek približno 1,6 milijarde USD in bo ustvarila do 4000 delovnih mest. Poleg sodelovanja v proizvodnji in tehnologiji, kjer sta podjetji doslej že sodelovali, nameravata Toyota in Mazda s pomočjo tega novega proizvodnega sodelovanja izboljšati konkurenčnost v proizvodnji.

V novi tovarni bo Mazda proizvajala ‘crossoverje’, ki jih bo uvedla na severnoameriškem trgu, Toyota pa načrtuje proizvodnjo Corolle za severnoameriški trg.

S proizvodnjo vozil v ZDA Mazda stremi po izgradnji proizvodnih struktur, s katerimi bi še okrepila svoj položaj v Severni Ameriki. Te aktivnosti bodo podjetju omogočile hitrejši odziv na potrebe strank v odvisnosti od regije in modela.

S povečanjem proizvodne kapacitete v ZDA bo Toyota še naprej sledila upravljanju, ki je bolj prilagojeno regiji, kot ukrep za izboljšavo odziva na rastoči severnoameriški trg. V Toyotinem novem obratu v Guanajuantu, Mehika, ki ga trenutno gradijo, Toyota namesto Corolle načrtuje proizvodnje Tacome. Ne pričakujejo bistvenega vpliva na tamkajšnje Toyotine naložbe in načrte za zaposlovanje.

2) Skupni razvoj tehnologij za električna vozila

Glede na povečano povpraševanje po električnih vozilih po vsem svetu bosta Toyota in Mazda raziskali možnosti skupnega razvoja tehnologij za osnovno strukturo konkurenčnih električnih vozil ob prosti in aktivni mobilizaciji in izmenjavi strokovnega znanja, izkušnje in dognanj. Te tehnologije bodo podjetjema omogočile hitre odzive na predpise in trende na trgu. Podrobnosti o sodelovanju bosta podjetji določili na prihodnji skupni poti.

3) Skupni razvoj povezanih tehnologij in sodelovanje pri naprednih varnostnih tehnologijah

Toyota in Mazda bosta sodelovali pri skupnem razvoju tehnologij za vgrajene multimedijske sisteme za informacije in razvedrilo, saj so informacijske tehnologije v čedalje večji meri prisotne v vozilih in vlada vse večje povpraševanje po povezanih tehnologijah. Poleg tega bo Toyota sodelovala z Mazdo pri Toyotinih tehnologijah za komunikacijo vozila z vozilom (V2V) in vozila z infrastrukturo (V2I) s končnim ciljem ustvarjanja mobilne družbe brez prometnih nesreč.

4) Širitev komplementarnih proizvodov

Mazda trenutno Toyoti v Severni Ameriki dobavlja kompaktne limuzine. Poleg tega naj bi Toyota Mazdi na Japonskem dobavljala kompaktna gospodarska vozila s kabino in ločenim tovornim prostorom. Dodatno bosta podjetji raziskali nadaljnje možnosti drugih komplementarnih proizvodov na globalni ravni.

Podrobnosti kapitalskega zavezništva

Na osnovi sporazuma bosta podjetji stremeli k razvoju trajnostnega sodelovanja s kar največ sinergijami poslovnega in kapitalskega zavezništva z obojestranskim nakupom delnic, kot je opisano spodaj.

Toyota bo pridobila 31.928.500 Mazdinih novo izdanih rednih delnic s pomočjo dodelitve tretje stranke (delniško razmerje 5,05 % na osnovi izdane delnice po dokapitalizaciji; skupna vrednost 50 milijard jenov).

Mazda bo pridobila Toyotine delnice s pomočjo dispozicije fonda s strani dodelitve tretje stranke, enakovredno Mazdinim delnicam (delniško razmerje 0,25 % na osnovi izdane delnice).

Podjetji načrtujeta uporabo prihodkov od dokapitalizacije z dodelitvijo tretje stranke in razpolaganjem z lastnimi delnicami prek dodelitve tretji stranki za delno financiranje kapitalskih izdatkov, povezanih z ustanovitvijo skupnega podjetja za proizvodnjo vozil v ZDA.

Obe podjetji bosta svoje kapitalske povezave skladno z napredkom njunega poslovnega zavezništva utrjevali tudi v prihodnje.

Urnik

1) Datum podpisa sporazuma: petek, 4. avgust 2017

2) Pričakovani datum nakupa delnic (datum zapadlosti plačila): ponedeljek, 2. oktober 2017

Podobne objave