Skupina Renault in EEM na Portu Santu ustvarjata prvi “pametni otok

2018 – Renault Zoe in Porto Santo

 

Vodilni ponudnik električnih vozil v Evropi Skupina Renault in dobavitelj energije Empresa de Electricidade da Madeira sta združila moči s ciljem, da olajšata energijski prehod na portugalskem otoku Porto Santo.Predstavljeni pameten električen ekosistem sloni na štirih stebrih: električnih vozilih, stacionarnih shranjevalnikih energije, pametnemu polnjenju akumulatorjev vozil in na njihovi soudeležbi pri oskrbi omrežja z energijo preko dvosmernega priklopa (vehicle-to-gridoziromaV2G).

Porto Santo, Portugalska– Skupina Renault, vodilni ponudnik električnih vozil v Evropi in EEM Empresa de Electricidade da Madeira SA, ki skrbi za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije na portugalskih otokih Madeira in Porto Santo, sta oznanila uvedbo pametnega električnega ekosistema na otoku Porto Santo.

Ta ekosistem je del inovativnega programa trajnostnega otoka “Smart Fossil Free Island“, ki ga na otoku Porto Santo uvaja vlada avtonomne regije Madeira. Cilj programa je spodbujanje energijskega prehoda na otoku. Podjetje EEM, ki je pri tem zadolženo za energijske projekte in električno mobilnost, je kot partnerja v programu trajnostnega otoka za rešitve električne mobilnosti izbralo Skupino Renault.

Na tem prvem “pametnem” otoku na svetu za povečanje energijske neodvisnosti in spodbujanje proizvodnje čiste energije uporabljajo električna vozila, akumulatorje v drugem življenjskem obdobju, pametno polnjenje in soudeležbo akumulatorjev v vozilih pri oskrbi omrežja (V2G). Skupina Renault, EEM in njihovi partnerji na izvedbi tega projekta, ki naj bi trajala 18 mesecev, delajo od začetka leta.

“Veseli nas, da smo se lotili sodelovanja z EEM in regionalno vlado Madeire pri postavljanju tega edinstvenega pametnega električnega ekosistema, ki dokazuje v kolikšni meri električni preobrat spremeni naše vsakdanje življenje – poleg same mobilnosti. Naš namen je razviti model, ki ga bo možno prenesti še na druge otoke, na eko-območja in v mesta, hkrati pa želimo doseči splošen razmah rešitev električne mobilnosti, ki bo dosegljiva vsem,”je dejalEric Feunteun, direktor za električna vozila in nove poslovne programe.

Ta projekt kaže, kako Skupina Renault deluje v javnih in zasebnih partnerstvih, da bi pomagala ustvariti trajnostne rešitve mobilnosti za vse, kar je povsem v skladu s strategijo Skupine, da postane pomemben akter v električnih ekosistemih in ponudnik rešitev pametne mobilnosti za mesta prihodnosti.

Pri snovanju tega ekosistema bo Skupina Renault prispevala svoja električna vozila, ki so referenčna na evropskem trgu, in že preverjene tehnološke rešitve.

Projekt sestoji iz treh komplementarnih faz. V prvi bo iz prebivalstva Porta Santa 20 prostovoljcev uporabljalo 14 avtomobilov ZOE in 6 Kangoojev Z.E. za svoje vsakdanje poti. Ta vozila bo možno polniti “pametno” na 40 javnih in zasebnih polnilnih mestih, ki jih bosta EEM in Renault namestila na otoku.

Do konca leta 2018 bodo v drugi fazi ta vozila prešla v obširnejšo interakcijo z omrežjem, saj bodo v konicah lahko električno energijo oddajala v omrežje. Poleg tega, da bodo pametno polnjena, bodo tako služila tudi kot začasni shranjevalniki energije.

V tretji fazi bodo rabljeni akumulatorji električnih vozil Renault v svojem drugem življenjskem obdobju uporabljeni za shranjevanje energije iz nihajoče proizvodnje elektrike s sončnimi celicami in vetrnicami na otoku Porto Santo. Energija, ki bo tako shranjena v trenutku proizvodnje, bo napajala lokalno omrežje glede na trenutne potrebe. Nekaj od teh akumulatorjev bo prišlo z otoka Madeira. Skupina Renault tako prvikrat dokazuje, da je zmožna svoje akumulatorje uporabiti tudi v njihovem drugem življenjskem obdobju kot del lokalnega ekosistema.

Tesno sodelovanje s partnerji

Skupina Renault je pionir in vodilno podjetje na področju električne mobilnosti v Evropi presega zgolj vlogo proizvajalca vozil, ampak postaja akter in partner pri ustvarjanju pametnih električnih ekosistemov. Za projekt Porto Santo se je Skupina Renault povezala z akterji energetskega sektorja, med katerimi so tudiBouygues Energies et Services,The Mobility HouseinABB.

O pametnem električnem ekosistemu

Pametno polnjenje (smart charging) prilagaja režim polnjenja akumulatorja glede na potrebe uporabnika in razpoložljivost električne energije v omrežju. Akumulatorji se polnijo v obdobjih, ko ponudba energije presega porabo, še zlasti med viški proizvodnje iz obnovljivih virov. Ko poraba energije preseže ponudbo iz omrežja, se polnjenje akumulatorja prekine. Tako omrežje optimizira dobavo energije iz lokalnih obnovljivih virov.

V primeru dvosmernega priklopa (V2G) električna vozila v konicah porabe omrežje oskrbujejo s shranjeno energijo. Na ta način niso le deležna prednosti pametnega polnjenja ampak služijo tudi kot začasni shranjevalniki energije.

Akumulatorji električnih vozil so tudi, ko je njihova življenjska pot v vozilih že pri koncu, še vedno zmožni shranjevati znatne količine energije. Renault jih lahko uporabi v manj zahtevnih okoljih, na primer kot stacionarne shranjevalnike energije. S tako podaljšano uporabnostjo akumulatorjev je Renault danes zmožen zadovoljiti vse potrebe hranjenja energije: od družinskih hiš do pisarniških poslopij, tovarn, šol in večstanovanjskih stavb, ter samih polnilnih mest za električna vozila.

Podobne objave