Volkswagen vlaga v prihodnost

 

Koncern Volkswagen bo do leta 2023 investiral skoraj 44 milijard evrov v električno mobilnost, avtonomno vožnjo, nove mobilnostne storitve ter digitalizacijo vozil in tovarn

Eden ključnih ciljev je nadaljnje izboljšanje poslovnih rezultatov pri vseh znamkah in v vseh družbah, s čimer bo mogoče finančno zagotoviti obširne naložbe, s katerimi bo Volkswagen ohranil konkurenčnost tudi v prihodnje

Predsednik uprave Diess: “Koncern Volkswagen si je v okviru svoje strategije zastavil cilj, da bo povečal tempo uvajanja inovacij.”

Finančni direktor Witter: “Pri uresničevanju zastavljenih investicijskih in stroškovnih načrtov bosta ključnega pomena osredotočenost in disciplina; sistematično bomo sledili poti, ki smo si jo začrtali.”

Pogovori s Fordom o industrijskem sodelovanju pri lahkih gospodarskih vozilih dobro napredujejo – opredeljena so bila nadaljnja potencialna področja sodelovanja

Wolfsburg (Nemčija), 16. november 2018 – Volkswagen intenzivno vlaga v svojo prihodnost. V naslednjih petih letih, tj. do konca leta 2023, bo podjetje investiralo skoraj 44 milijard evrov v področja prihodnosti, kot so električna mobilnost, avtonomna vožnja, nove mobilnostne storitve ter digitalizacija vozil in tovarn. Znesek predstavlja okoli tretjino celotnih izdatkov v planskem obdobju 2019–2023. Tako je bilo sklenjeno na nedavno zaključenem koncernskem planskem zasedanju, kar je nadzorni svet delniške družbe Volkswagen obravnaval in podprl na današnjem sestanku.

“Koncern Volkswagen si je v okviru svoje strategije zastavil cilj, da bo povečal tempo uvajanja inovacij. S svojimi investicijami se bomo osredotočili na prihodnja področja mobilnosti in poskrbeli za sistematično izvajanje zastavljene strategije,” je v petek po zaključku rednega zasedanja nadzornega sveta povedal Herbert Diess, predsednik uprave delniške družbe Volkswagen.

Poudarek na nadaljnjem izboljšanju poslovnih rezultatov pri vseh znamkah in na vseh koncernskih področjih

Koncern Volkswagen si sistematično prizadeva za izboljšanje poslovnih rezultatov pri vseh znamkah in v vseh družbah, saj si bo tako zagotovil zadostno finančno moč za financiranje velikih izzivov, ki jih bo prinesla prihodnost. V ta namen so bili razviti programi, ki bodo

pripomogli k doseganju dogovorjenih ciljev. Frank Witter, koncernski direktor za področje financ in IT, je povedal: “Pri uresničevanju zastavljenih investicijskih in stroškovnih načrtov bosta ključnega pomena osredotočenost in disciplina; sistematično bomo sledili poti, ki smo si jo začrtali.”

Tako delež materialih naložb kot tudi delež stroškov raziskav in razvoja na koncernskem področju avtomobilizma se bosta po letu 2020 znižala na konkurenčno raven 6 %. Pri neto denarnem toku cilj na letni ravni ostaja na najmanj 10 milijardah evrov do leta 2020. Toda v letih 2019 in 2020 bodo Volkswagen še bremenili denarni odlivi iz naslova dizelske problematike.

Mešana podjetja na Kitajskem niso konsolidirana, zato niso zajeta v navedenih načrtih. Ta partnerska podjetja financirajo naložbe v tovarne in produkte iz lastnih sredstev.

Partnerstva kot ključni dejavnik uspeha pri oblikovanju prihodnosti

Nadzorni svet se v petek ni osredotočil le na investicijske načrte, pač pa tudi na druge odločilne projekte prihodnosti. Pred časom je bilo že mogoče prebrati, da so s Fordom stekli pogovori o industrijskem sodelovanju; ti trenutno dobro napredujejo. Obe podjetji se zelo dobro dopolnjujeta, tako pri produktih kot tudi regionalno. Osrednji cilj načrtovanega sodelovanja predstavljata skupni razvoj in skupna proizvodnja več modelov iz segmenta lahkih gospodarskih vozil. Volkswagen si obeta obširne sinergijske učinke iz potencialnega znižanja stroškov ali povečanja učinkovitosti s skaliranjem. Še vedno pa bosta Ford in Volkswagen ostala tekmeca. Možno sodelovanje namreč ne zajema poslovnih, tržnih in cenovnih strategij. Ob tem velja izpostaviti, da je bil tekom pogovorov opredeljen tudi potencial za razširjeno sodelovanje na področjih zunaj segmenta lahkih gospodarskih vozil.

 

 

Opomba:

To besedilo lahko najdete na naslovu: www.volkswagen-newsroom.com.

Volkswagen AG

Korporativno komuniciranje | Vodstvo Kontakt Dr. Marc Langendorf Telefon +49-53 61-9-344 74

E-mail marc.langendorf@volkswagen.de | www.volkswagen-newsroom.com

Volkswagen AG

Komuniciranje za predsednika nadzornega sveta Kontakt Michael Brendel

Telefon +49-5361-9-379 06

E-mail michael.brendel@volkswagen.de | www.volkswagen-newsroom.com

 

 

O koncernu Volkswagen:

Koncern Volkswagen s sedežem v Wolfsburgu je eden vodilnih avtomobilskih proizvajalcev na svetu in največji avtomobilski proizvajalec v Evropi. Koncern sestavlja dvanajst znamk iz sedmih evropskih držav: Volkswagen Osebna vozila, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Gospodarska vozila, Scania in MAN. Pri tem ponudba osebnih vozil sega od malih avtomobilov do vozil luksuznega razreda. Ducati nudi motorna kolesa. Na področju lahkih in težkih gospodarskih vozil se ponudba začne pri vozilih pickup ter sega do avtobusov in težkih tovornih vozil. Po vsem svetu ima koncern 642.292 zaposlenih, ki vsak delovni dan v povprečju izdelajo okoli44.170 vozil, se posvečajo storitvam, povezanim z vozili, ali delujejo na drugih poslovnih področjih. Vozila koncerna Volkswagen so na voljo v 153državah.

Leta 2017 se je prodaja koncernskih vozil na svetovni ravni dvignila na 10,741 milijona (2016: 10,297 milijona). Svetovni tržni delež med osebnimi vozili je znašal 12,1 %. V Zahodni Evropi je 22,0% vseh novih osebnih vozil iz koncerna Volkswagen. V letu 2017 je promet koncerna znašal 231 milijard evrov (2016: 217milijard evrov). V preteklem poslovnem letu je dobiček po obdavčitvi znašal 11,6 milijarde evrov (2016: 5,4milijarde evrov).

Podobne objave