Petrol na Ljubljanskem forumu predstavil rešitve s področja vodnega kroga in e-mobilnosti

Ljubljanski grad je med 3. in 4. oktobrom gostil 9. Ljubljana forum. Dogodek, ki predstavlja mednarodno konferenco in pokriva področje razvoja in prihodnosti pametnih, trajnostnih in vključujočih mest. Forum je namenjen povezovanju in vzpodbujanju primerov dobre prakse ter seveda sodelovanja med različnimi deležniki razvoja mest globalno. Osrednja tema letošnjega foruma so veliki infrastrukturni projekti in nove tehnologije. Med predstavitvijo rešitev za mesta je sodeloval tudi Petrol, in sicer s predstavitvijo rešitev vodnega kroga in e-mobilnosti.

V sklopu “Pametnih trajnostnih in vključujočih mest prihodnosti” so bile predstavljene dobre prakse in vizije, kako doseči takšna mesta prihodnosti. Pomembna je informiranost meščanov, pripravljenost na vseživljenjsko učenje in seveda ustrezna podpora javnih politik, ki podpirajo in pomagajo zgraditi potrebno infrastrukturo. Ob vsem tem je potreben tudi ustrezen model upravljanja, ki vključuje vse deležnike.

V razpravi županov glavnih mest JV Evrope so bili predstavljeni primeri projektov, ki so za mesta v tem trenutku najbolj pomembni, kot tudi izzivi, s katerimi se trenutno soočajo. Med predstavitvijo rešitev za mesta je sodeloval tudi Petrol, in sicer s predstavitvijo rešitev vodnega kroga in e-mobilnosti. Zahteve za upravljanje javnih infrastrukturnih sistemov so vse večje, stroški obratovanja pa morajo ob vse boljših storitvah ostajati enaki ali nižji, ob tem da morajo sistemi delovati varno, trajno in zanesljivo. Dodaten izziv, ki se pojavlja ob vsem tem, je zavedanje o pomembnosti informacijske podpore pri upravljanju z infrastrukturo vodnega kroga. V Petrolu so zavezani zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo in mestom pomagajo pri naslavljanju teh izzivov. Z njihovimi energetskimi in okoljskimi rešitvami podpirajo celoten vodni krog, neposredno pa se vključujejo vanj v fazah distribucije in čiščenja ter posredno v fazi proizvodnje.

Ljubljana forum_ Petrol

Ljubljana forum_ Petrol

Foto in PR: Petrol

Podobne objave