Skupina MOL z robustnimi rezultati lanskega leta več kot izpolnila svoje nadgrajene načrte

  • EBITDA 2019 je dosegel 2.44 milijarde USD, kar je več kot so znašali nadgrajeni načrti in kljub temu, da je večina makro dejavnikov v zadnjem četrtletju postala negativnih. EBITDA je bil 9% nižji v primerjavi s predhodnim letom.
  • Upstream proizvodnja je v četrtem četrtletju zrasla in je tako celoletna proizvodnja dosegla 111.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan. EBITDA v segmentu Upstream je bil 17% nižji kot v letu 2018, primarno zaradi šibkejšega zunanjega cenovnega okolja.
  • Downstream čisti EBITDA je bil nižji za 13% in je znašal 866 milijonov USD, predvsem zaradi nižjih rafinerijskih in petrokemijskih marž.
  • EBITDA v segmentu Storitve za kupce (maloprodaja) je bil v četrtem četrtletju višji za 24%, na celoletni ravni pa za 18%.

21.2.2020 – Danes je Skupina MOL objavila svoje finančne rezultate za leto 2019. Navkljub izzivajočemu in spreminjajočemu se zunanjemu okolju ob koncu leta, je Skupina MOL v zadnjem četrtletju leta 2019 dosegla 598 milijonov EBITDA, v celotnem letu 2019 pa 2.44 milijarde USD čistega EBITDA, kar je več kot so bili zastavljeni nedavno nadgrajeni načrti. Denarni tok je bil nižji kot v letu 2018 saj družba aktivno izvaja svoje strateške projekte transformacije, vendar je ostal pozitiven z 356 milijoni USD.

Dejavnost raziskav in proizvodnje – Upstream: Proizvodnja je v zadnjem četrtletju leta 2019 zrasla in je v celotnem letu znašala 111.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan, kar je nad ravnijo planirane proizvodnje. Zaradi nižjih cen nafte in plina se to odraža v 17% nižjem EBITDA v primerjavi z rezultati leta 2018. Raziskave in razvoj ostajajo ključni generator denarnega toka Skupine MOL s skoraj 700 milijoni USD denarnega toka v letu 2019. Na področju Upstream-a je cilj Skupine MOL v letu 2020 uspešno zaključiti nakup in integrirati ACG polje, ki bo proizvedlo dodatnih 20.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan. Istočasno bo segment nadaljeval z generiranjem denarnega toka obstoječih sredstev z učinkovito proizvodnjo.

Dejavnost rafinerij in trženja – Downstream: Čisti EBITDA je v letu 2019 padel za 13% na 866 milijonov USD predvsem zaradi šibkejšega makro okolja. V zadnjem četrtletju leta 2019 je EBITDA padel za 21% na 191 milijonov USD v primerjavi s predhodnim letom, saj so bile tako rafinerijske kot petrokemijske marže ob koncu leta nižje. Ta trend se je izboljšal v januarju in februarju leta 2020. Povpraševanje po motornih gorivih v regiji je v letu 2019 ostalo zelo visoko z 3.4% rastjo, ki je podprla Downstream segment. Polyol projekt poteka v skladu z načrti; večja gradbena dela so se izvajala že v letu 2019, splošna stopnja dokončanja projekta je zdaj okrog 50%. Sprejela se je investicijska odločitev za nadgradnjo rafinerije v Reki, katere namen je spremeniti Downstream družbe INA v trajnostno in dobičkonosno poslovanje.

Storitve za kupce (maloprodaja) so bile zvezda uspešnosti v letu 2019, EBITDA je bil višji za 24% v zadnjem četrtletju leta 2019. To je bilo še eno močno leto z dvomestno rastjo prihodkov v segmentu Storitve za kupca. Segment je dosegel številne pomembne mejnike, vključujoč maržo na področju trgovskega blaga in storitev, ki je dosegla 30% celotne marže do konca leta. Konec leta je bilo v Skupini MOL že 877 prenovljenih prodajnih mest, ki vključujejo Fresh Corner ponudbo.

Plinski segment – Gas Midstream je v četrtem četrtletju dosegel 71 milijonov USD EBITDA, 48% več kot v predhodnem letu.

Predsednik upravnega odbora – Izvršni direktor Skupine MOL Zsolt Hernádi je o rezultatih povedal:

»V letu 2019 smo dosegli zanesljive finančne rezultate, ki so bili celo nekoliko višji od našega nadgrajenega načrtovanega EBITDA in to navkljub šibkejšemu zunanjemu okolju. Tudi v naši načrtovani transformaciji smo dosegli pomembne mejnike. Dogovorili smo se za nakup večjega Upstream sredstva v Azerbejdžanu, dosegli smo 50% stopnjo dokončanosti našega Polyol projekta, naše Storitve za kupca (maloprodaja) pa so znova beležile rekordno leto. Z našim močnimi temelji in navkljub naraščajočim globalnim negotovostim, v leto 2020 gledamo z optimizmom. S pomočjo novih sredstev načrtujemo 2.5 milijarde USD EBITDA, ki nam bo znova generiral denarni tok za investicije za naše strateške projekte.«

O Skupini MOL

Skupina MOL je integrirana, mednarodna naftna in plinska družba s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. S svojimi poslovnimi dejavnostmi in dinamično mednarodno ekipo, ki šteje več kot 25.000 ljudi, je aktivna v več kot 30 državah in beleži več kot 100 let izkušenj v industriji. Raziskovalne dejavnosti Skupine MOL in proizvodnja so podprte z več kot 80-letnimi izkušnjami na področju ogljikovodikov, raznolik portfolio pa vključuje tudi proizvodnjo v 8 državah in raziskovalne dejavnosti v 13 državah. Skupina ima v lasti 4 rafinerije in 2 petrokemijski enoti v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige. V Skupini MOL obratuje blizu 2.000 bencinskih servisov v 9 državah Osrednje in Jugovzhodne Evrope.

Več informacij

Katja Grabrovec, E: katja@novelus.si, T: +386 41 829 180

Podobne objave