135.186 razlogov (ne)sreče

Kot so z uvedbo ukrepov v sredini marca napovedali odgovorni, se v drugi polovici maja življenje počasi vrača v običajne okvire. Potek okužb in bolezni nam je prizanesel, zagotovo tudi zato, ker smo s svojim vedenjem zaščitili najbolj ranljivo skupino prebivalstva in ohranili človečnost. Mediji so z distribucijo in ustvarjanjem vsebin ključno pomagali uravnavati razmere. Zato v podjetju Press clipping ponovno »štejemo«. Seveda ne zato, ker bi to bilo samo sebi namen, ampak zato ker se zavedamo, kakšen (vse)stranski učinek imajo medijske vsebine na potek naših življenj v dobrem in slabem, danes in predvsem jutri. Nenazadnje, večina izmed nas se z virusom dejansko ni srečala neposredno, ampak le prek medijev.

Prve informacije o nenavadni pljučnici so bile v Sloveniji objavljene 9. 1. 2020. Število objav, ki so vsebovale geslo ‘koronavirus’, se je v naslednjih tednih povečalo eksponentno in doseglo vrhunec med 16. in 22. marcem, ko je bilo objavljenih 16.784 objav. Sedemnajstega marca smo v enem samem dnevu zbrali 2.749 objav, kar bo ostal mejnik dnevne količine objav o eni temi v slovenskem medijskem ekosistemu. V tednih, ki so sledili, opazimo postopen upad publicitete (10 – 20 % tedensko). Ta je v časih po uvedbi strožjih ukrepov sicer skoraj povsem zasedla razpoložljivi medijski prostor. Naša življenja so se (ne)hote vrtela le okrog korone.

Objave, povezane s pandemijo, so v domačih medijih do 17. maja 2020 zbrale 135.186 objav. Begunska kriza 2015 za primerjavo, je imela v 4 mesecih cca 20.000 objav. Brez dvoma je to globalno in lokalno najobsežnejša časovno zgoščena medijska tematika doslej, gledano tudi zgodovinsko. Poleg vsega drugega se je sprostila tudi izjemna količina strahov, predvsem pred okužbo, nevidnim sovražnikom, ki je hkrati povsod in nikjer. Tako smo se vsi skupaj in vsak posebej reševali s tako imenovano socialno distanco. Samostalnik sreča ni slučajno povezan z glagolom srečati. Kako torej ohraniti vsaj minimalno srečo v razmerah, ko ni sreče(vanja)? Vpliv tega procesa na naše doživljanje sveta, odnosov, družbene sfere in predvsem lastnega vedenja je izjemen in brez primere. Predvsem zaradi nevarnosti prekomernega in (ne)povratnega razkroja medosebnega zaupanja, temeljnega veziva naše skupnosti, bi sedaj potrebovali vsaj 135.186 objav o ljubečih odnosih, posledičnem zadovoljstvu in sreči, za katero bije poslednje srce. Ustvarimo priložnosti in vire, da se to zdaj in jutri res zgodi, ne samo v medijih, ampak povsod kjer sreča(nje) lahko poraja priložnosti za  prihodnost vredno naših otrok. Mladi ljudje, ki so naše upanje preživetja, namreč plačujejo največjo ceno, le od kje jim toliko denarja?

Če bi namišljeno, nekdo zakupil ves ta bruto* medijski čas in prostor, bi ovrednoteno po veljavnih cenikih oglaševalskega prostora račun znašal natanko 136.891.894 €.

*Denarna vrednost medijske uredniške objave (kot da bi na enaki površini ali času zakupili oglas), poznamo jo po kratici AVE (advertising value equivalent), je lahko izračunana na dva načina. Enostavnejši in cenejši bruto izračun upošteva celotno površino ali trajanje objave ne glede na to, kolikšna je dejanska prisotnost relevantne vsebine (blagovne znamke), dražji in natančnejši neto izračun pa upošteva dejanske količine in kontekst.

 

 

PR: Press Clipping d.o.o.

Podobne objave