Evropejci na splošno pozitivni do e-mobilnosti

Avtor:
Polona Bahun

Avtor fotografij:
Pixabay

Kljub temu, da je največja ovira cena vozil, 57 odstotkov voznikov neelektričnih vozil razmišlja o nakupu električnega vozila v prihodnosti.
 
Evropski observatorij za alternativna goriva (EAFO) je v dvanajstih državah članicah EU izvedel obširno raziskavo z več kot 19 tisoč anketiranci o odnosu potrošnikov do e-mobilnosti. Anketirali so tako voznike baterijskih električnih vozil kot voznike običajnih vozil glede na njihovo uporabniško vedenje in izkušnje, ključna stališča in preference ter pričakovanja v prihodnosti.

Anketiranci so kot glavne prednosti električnih vozil izpostavili podnebne koristi in stroškovno učinkovitost baterijskih električnih vozil. Cena ostaja velika ovira, saj jo kot oviro za nakup navaja skoraj dve tretjini vseh vprašanih, tretjina anketirancev pa načrtuje nakup električnega vozila v petih letih. Odgovori na anketo kažejo, da ključne potrebne informacije vključujejo primerjavo stroškov z avtomobili na fosilna goriva in doseg, pri čemer mnogi vozniki, ki ne uporabljajo električnih vozil, želijo doseg vsaj 500 km. Nasprotno pa se 80 odstotkom voznikov baterijskih električnih vozil zdi zadosten doseg baterije od 201 do 400 km.
Vozniki baterijskih električnih vozil dajejo prednost popolnoma delujočim polnilnim postajam, minimalnim čakalnim dobam in jasnim informacijam o cenah. S svojim baterijskim električnim vozilom je v tujino večkrat potovalo 40 odstotkov vprašanih. Kot najpogostejšo težavo pri potovanju v tujino so navedli majhno razpoložljivost polnilnih postaj na poti. Nadalje, skoraj polovica voznikov baterijskih električnih vozil pozna tehnologije od vozila do omrežja (V2G), 68 odstotkov pa jih zanima nakup vozila, ki podpira V2G.

VIR: Naš Stik

Editor

Urednik