Naslednja dva tedna višje cene naftnih derivatov

Od 2. do vključno 15. julija 2024 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,479 evra na liter, cena dizelskega goriva pa 1,507 evra za liter. Za liter kurilnega olja za ogrevanje (ELKO) bo potrebno odšteti 1,145 evra.


Regulirane cene naftnih derivatov (95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje) se izračunavajo na podlagi metodologije iz veljavne  Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in dodatkom za bio-komponento pri obeh pogonskih gorivih.

Na bencinskih servisih izven območja avtocest in hitrih cest bo v novem obdobju, od 2. 7. 2024 do 15. 7. 2024, za regulirane cene naftnih derivatov potrebno plačati:
  • 1,445 evra za liter 95-oktanskega bencina (NMB-95), kar je 3,4 centa evra več kot doslej,
  • 1,455 evra za liter standardnega dizelskega goriva, kar je 5,2 centa evra večj kot doslej,
  • 1,089 evra za liter ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) brez vključenega stroška prevoza, kar je 5,6 centa evra več kot doslej.

Marže trgovcev so v skladu z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest za obe pogonski gorivi navzgor omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 bencina. Trgovska marža za kurilno olje (ELKO) znaša največ 0,08 evra za liter.

V obdobju veljavnosti cen se ne spreminja višina  trošarine za naftne derivate.

Vir: MOPE

Editor

Urednik