Pri oblikovanju prometnih politik je treba upoštevati mnogo vidikov

Datum objave:
22. maj 2024

Avtor:
Polona Bahun

Avtor fotografij:
Freepik

Včeraj je potekala 7. seja Podnebnega sveta, na kateri je bila glavna tema oblikovanja podnebnih ukrepov v prometu. V razpravi pa se niso morali izogniti obravnave vprašanj, povezanih z izgradnjo novega bloka jedrske elektrarne (JEK2) in s prihodnostjo jedrske energije v Sloveniji.

S prizadevanji za povezovanje ključnih sogovornikov pri oblikovanju prometnih politik – z ozirom na prenovo NEPN – so se seje udeležili: državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Andrej Rajh in vodja sektorja za cestni promet Tanja Kocjančič, vodja Sektorja za cestni promet, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, pristojna za področje energetike mag. Tina Seršen ter generalni direktor Direktorata za prometno politiko Darko Trajanov.  

Udeleženci razprave so predstavili poglede na uresničevanje podnebnih ciljev v sektorju prometa, ki v Sloveniji predstavlja poseben izziv, saj prinaša velik delež emisij, zlasti v osebnem prometu. Strinjali so se, da so potrebni tako kratkoročni kot tudi in dolgoročni ukrepi, ki bodo obenem zmanjšali emisije in onesnaževanje ter povečali pretočnost slovenskih cest in varnost vseh udeležencev v prometu. Izražena je bila tudi želja po nadaljnjem sodelovanju različnih deležnikov in resorjev, saj je treba pri oblikovanju prometnih politik upoštevati mnogo vidikov: okoljske in podnebne, prostorske, infrastrukturne, bivanjske ter nenazadnje tudi vidike upravljanja z javnim prometom.

Podnebni svet je v nadaljevanju odločil, da bo podal stališče glede JEK2. Člani so izpostavili pozitivne in negativne vidike nadaljnjega razvoja jedrske energije pri nas. Strinjali so se, da se namesto argumentiranega odločanja o strukturi nacionalne energetske mešanice, odločamo ali bomo gradili JEK2, pri čemer politika, stroka in javnost še nimajo zadostnih podatkov in podrobnih informacij o projektu in delovanju nove elektrarne.  

Po njihovem mnenju ekonomski model načrta JEK2 ni jasen, ker ni ustrezno razdelana celotna ekonomsko-finančna shema izgradnje in delovanja. Prav tako ni jasno, kdo bo porok za investicijo, in pod kakšnimi pogoji. Posledično ni jasno, kakšna naj bi bila pričakovana proizvodna tržna cena energije na MWh.   

Podnebni svet je zato poslance Državnega zbora pozval, da preložijo odločanje o Resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji in spremenijo časovnico referenduma o projektu JEK2 do časa, ko bo na voljo dovolj podatkov za sprejetje odločitve. Letošnji referendum, če je sploh potreben, naj bo namenjen odločanju o uporabi jedrske energije v Sloveniji. Za optimalno in dolgoročno vzdržno porabo močno omejenih javnih sredstev za naložbe v razogljičenje so namreč ključne dodatne informacije in strokovne podlage o projektu JEK2 in njegovi ekonomiki, so še sporočili.

VIR: Naš Stik

Editor

Urednik