TURIZEM GROSUPLJE IN KRAJINSKI PARK RADENSKO POLJE Z NOVIMI POMEMBNIMI PRIDOBITVAMI

Prebivalci in obiskovalci Krajinskega parka Radensko polje pomembno prispevate k ohranitvi biotske pestrosti našega izjemno raznovrstnega in bogatega kraškega polja.
V ta namen smo za usmerjen obisk krajinskega parka na severnem delu Radenskega polja pod gradom Boštanj uredili vstopno točko v Krajinski park Radensko polje. Za obiskovalce so urejena nova parkirišča ob cesti ter pod gradom. Poleg novo urejenih parkirnih mest smo postavili tudi javne sanitarije oz. samostojno ekološko sanitarno enoto. Kekec je stranišče, ki za svoje delovanje izkorišča naravne vire, kot sta sonce in veter ter ne potrebuje priklopa na električno ali kanalizacijsko omrežje.

Urejena vstopna točka bo izhodišče za učno pot, ki se pripravlja v projektu LIFE AMPHICON in bo končana v prihodnjem letu. Učna pot bo namenjena izobraževanju obiskovalcev o pomembnosti dvoživk in ostalih organizmov, ki so prisotni na Radenskem polju.

Da pa bomo pri zasledovanju ciljev še uspešnejši, nam bo v pomoč še ena nova pridobitev v parku – električni kombi za prevoz oseb. Zaradi zmanjševanja motornega prometa in spodbujanja uporabe trajnostnih oblik mobilnosti na tem območju je Krajinski park uspešno pridobil sredstva za investicijo in nakup električnega kombija, ki bo za prevoz na voljo tudi vam, dragi obiskovalci. Prevoz se bo izvajal med severno vstopno točko v krajinski park na Boštanju, kjer je na novo urejeno parkirišče in ekološka WC enota, ter južno vstopno točko pri Žabji hiši.

Celotna vrednost nakupa vozila je znašala 49.500,11 evrov. Sredstva bo v celoti krilo Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi Pogodbe o financiranju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe in trajnostno mobilnost.

Editor

Urednik