Zbiranje najboljših praks s področja e-mobilnostiDatum objave:
21. februar 2023

Avtor:
Brane Janjič

Avtor fotografij:
Pixabay
V okviru mednarodnega projekta INCIT-EV, katerega partner je tudi družba Eles, poteka zbiranje najboljših praks za spodbujanje e-mobilnosti, ki bodo del gradiva za pripravo dokumenta Prihodnje strategije in priporočila za podporo e-mobilnosti.
Družba ELES je eden izmed 33 partnerjev projekta INCIT-EV, v katerega je vključenih kar osem evropskih držav in je namenjen demonstraciji uporabnikom prijaznih rešitev polnjenja e-vozil za krajše in daljše razdalje z namenom spodbujanja množične uporabe e-vozil v Evropi. V sklopu projekta sodelujoči v projektu zbirajo tudi najboljše prakse za spodbujanje e-mobilnosti, pri čemer je bil  pripravljen tudi poseben vprašalnik, s katerim bodo zbrane najboljše prakse za spodbujanje e-mobilnosti v sodelujočih državah. Analiza pridobljenih odgovorov, skupaj z usmeritvami relevantnih deležnikov na področju e-mobilnosti v zastopanih državah, bo nato služila kot podlaga za pripravo dokumenta Prihodnje strategije in priporočila za podporo e-mobilnosti, ki bo vodilo Evropski skupnosti pri pripravi prihodnjih strategij za spodbujanje e-mobilnosti. V Elesu zato vse, ki bi želeli prispevati svoje dobre prakse s področja e-mobilnosti, vljudno vabijo, da izpolnijo omenjeni vprašalnik, ki je dostopen na povezavi https://forms.office.com/e/ReqjQ5Da6U. Končni rezultat analize pa bo prihodnje leto tudi javno dostopen na spletni strani projekta INCIT-EV.
V okviru projekta INCIT-EV partnerji sicer testirajo sedem primerov uporabe oziroma možnosti polnjenja e-vozil, in sicer pametno dvosmerno polnjenje e-vozil, optimizirano na različnih stopnjah združevanja,dinamični brezžični polnilni pas v mestnih središčih, dinamično brezžično polnjenje na dolge razdalje, polnilna vozlišča na parkiriščih P+R, super hitre polnilnice za evropske cestne koridorje, polnilnice za dvosmerno polnjenje električnih vozil, vključno z dvokolesi ter priložnostno brezžično polnjenje na čakalnih pasovih za taksije na letališčih in centralnih železniških in avtobusnih postajah. V enem izmed delovnih sklopov, v katerem sodeluje tudi Eles partnerji razvijajo aplikacije in storitve za upravljanje, nadzor in optimizacijo polnilne infrastrukture z namenom zagotavljanja uporabnikom prijaznega polnjenja in vožnje e-vozil. Izjemno pomemben del projekta je tudi raziskovanje vedenja uporabnikov e-vozil z uporabo najnovejših nevroznanstvenih tehnik, s katerimi partnerji raziskujejo tudi nezavedne preference uporabnikov e-vozil s ciljem, da se razvoj tehnologije prilagodi subjektivnim pričakovanjem uporabnikov. Na podlagi pridobljenih rezultatov bodo nato pripravljena priporočila, ki bodo odločevalcem in industriji na področju e-mobilnosti služila kot izhodišče za načrtovanje in razvoj uporabnikom prijazne polnilne infrastrukture. Projekt sicer traja štiri leta in je v večjem deležu sofinanciran s strani Evropske komisije iz programa Obzorje 2020, vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na 18,6 milijona evrov.

VIR: Naš Stik

Editor

Urednik