Katrca osvojila več kot 300 medijskih objav

Katrca v medijih Navdušeno sporočamo, da smo Inštitutu Zlata pentlja in društvu Junaki 3. nadstropja pomagali dvigniti njihovo prepoznavnost med širšo javnostjo! Z natančnim spremljanjem števila objav, medijev in avtorjev, ki so poročali o dražbi priljubljene katre, smo zagotovili dragocene podatke o njihovem medijskem nastopu in prepoznavnosti. Članki v medijih so pomembni za ugled organizacij, zato je pomembno, da se njihova prisotnost in uspešnost merita.

Rezultat našega spremljanja medijskih objav o dražbi priljubljene katre je bil več kot uspešen!
Višje število medijskih objav je vplivalo na večji medijski odtis Inštituta zlata pentljica in društva
Junakov 3. nadstropja. Vzporedno lahko govorimo o večjem zanimanju potencialnih
kupcev katrce, saj se je tematika pogosto pojavljala in s tem večala tako prepoznavnost kot zanimanje za nakup.   

Na zgornji grafiki vidimo časovno prikazan trend števila medijskih objav v primerjavi z dražbenimi ponudbami. Opazimo lahko, da višja dražbena ponudba še ne pomeni večjega števila medijskih objav. Ob koncu dražbe, ko se je katrca prodala za šestdeset tisoč evrov, smo zasledili največ medijskih objav, in sicer 82.


Press Clipping smo specializirani za tovrstno analizo in spremljanje medijskega nastopa organizacij. Če želite tudi vi povečati svojo prepoznavnost in zgraditi uspešno blagovno znamko, se obrnite na nas! Skupaj lahko dosežemo neverjetne rezultate.

VIR: Press Clipping

Editor

Urednik