Petrol del prvega brezogljičnega dogodka v Sloveniji

Da pa so možni tudi brezogljični dogodki, je nedavno dokazal Inštitut za strateške rešitve (ISR) z izvedbo dogodka z naslovom »Od besed k dejanjem«, ki je potekal 6. septembra 2022 v Mariboru. Ena od posebnosti dogodka je bila tudi v tem, da so prav vsi udeleženci na dogodek prispeli z javnim prevozom. Izvedbo prvega tovrstnega dogodka na regijski ravni so podprli tudi v Petrolu, saj verjamejo, da so pri prehodu v nizkoogljično družbo pomembni prav vsi koraki.

Rdeča nit dogodka, ki ga je Maribor gostil 6. septembra, je bila razprava o optimizaciji aktivnosti in poslovnih procesov v podjetjih, ki ne obremenjujejo okolja. O najučinkovitejših prijemih pri izvajanju zelenega prehoda so, poleg ISR, razpravljali tudi predstavniki Petrola, slednji je na dogodku nastopal tudi v vlogi partnerja. Jože Bajuk, član uprave odgovoren za področje Energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje, je na dogodku med drugim pojasnil, kako v Petrolu pristopajo k zelenemu prehodu in kakšne korake izvajajo za doseganje ciljev, kot so na primer ukrepi za večjo energetsko učinkovitost, proizvodnja energije iz obnovljivih virov in optimizacija različnih energetskih sistemov za učinkovitejšo rabo energije.  

Razpravi so se na osrednjem vsebinskem panelu pridružili tudi predstavniki gospodarskih družb, kot so Resalta, Elektro Maribor in NLB, ki so dogodek istočasno tudi partnersko podprli. Njihovi predstavniki so delili odgovore na najpogostejše dileme in izzive. Med drugim tudi na vprašanja, kdo, kaj in kako se mora v podjetjih ukvarjati z ogljično nevtralnostjo. Posebno pozornost pa so namenili še načinu meritev učinkovitosti korakov, ki so usmerjeni v oblikovanje skupnega življenjskega prostora, ki je za okolje bistveno manj obremenjujoč. Kot soorganizatorja sta dogodek podprla še Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in javna agencija Spirit. 

Že sam prihod v duhu trajnosti 

Po daljšem obdobju virtualnih dogodkov so dogodki v živo danes množično obiskani. To pa tudi pomeni povečan pritisk na okolje, saj se jih udeležijo posamezniki iz različnih delov Slovenije. V Inštitutu za strateške rešitve so se zato lotili organizacije dogodka, ki je bil ogljično manj obremenjujoč za okolje. Pri zasnovi samega dogodka so sledili načelom lokalnosti, smotrne logistike in nizkoogljične izvedbe ter pri tem aktivno uporabljali digitalna orodja, ki niso povzročala občutnih okoljskih vplivov.  

Udeleženci so na dogodek prispeli z javnim prevozom, in sicer z vlakom. Med potjo med Ljubljano in Maribor so lahko udeleženci izkoristili za prebiranje zanimivih vsebin, ki so jim bile posredovane s pomočjo digitalne povezave, istočano pa je bila to odlična priložnost za povezovanje udeležencev, ki so si lahko med seboj delili znanja in izkušnje glede trajnosti na področju, od koder prihajajo. Z železniške postaje v Mariboru so se nato s kolesi odpeljali na kraj dogodka, ki prav tako ni bil izbran naključno, saj je bil dogodek organiziran v Kulturnem centru Minoritske cerkve v Mariboru, ki ima izredno zgodovino ter danes predstavlja bogato kulturno prizorišče in večnamenski prostor. Prav tako pa je sam prostor zanimiv tudi z vidika nizkoogljičnosti, in sicer zaradi svojega funkcionalnega prezračevanja in klimatiziranosti. 

foto Matej Pušnik (ISR)

foto Matej Pušnik (ISR)

foto Matej Pušnik (ISR)

foto Matej Pušnik (ISR)

foto Matej Pušnik (ISR)

PR: Petrol

Editor

Urednik