DKV usmerjen v trajnostni razvoj

  Objavljeno je letno poročilo o družbeni odgovornosti za leto 2019 / Razvoj največje mreže polnilnic za električna vozila v Evropi / Močan poudarek na alternativnih gorivih in digitalizaciji / Marc Erkens imenovan za novega vodjo trajnosti in nove mobilnosti   Ratingen, 20. julij 2020. Vodilni ponudnik mobilnih storitev, DKV...

Odgovorno v poletje.

Foto: Toyota   Ne pozabimo na varnost tudi na drugih nevarnih področjih! »Virus« prometnih nesreč še vedno v samem vrhu razlogov smrtnosti in hudih poškodb med aktivnim prebivalstvom v Sloveniji.     V času, ko je vrednota zdravja zelo izpostavljena in cenjena, predvsem na račun epidemije koronavirusa (Covid-19), med nami...